JAK POMAGAMY

0 Wspieramy dzieci, które są w trudnej sytuacji osobistej. Zapewniamy podstawowe potrzeby takie jak: ciepły posiłek i bezpieczne miejsce po szkole, grudniowe prezenty i wyprawki szkolne.
0M Wzmacniamy poczucie własnej wartości poprzez warsztaty psychologiczne oraz stwarzanie okazji do uczenia się i doświadczania nowych rzeczy.
0K Rozwijamy zainteresowania organizujemy zajęcia sportowe i wyjazdy edukacyjne.

Dlaczego pomagamy

Nie wszystkie Dzieci, które mają rodziców, mogą liczyć na ich codzienną troskę, wsparcie i miłość… A przecież każde z nich ma prawo marzyć, dążyć do szczęścia, kochać i być kochanym.

W Polsce wciąż zbyt wiele Dzieci cierpi z powodu braku odpowiedniej opieki, niewystarczających środków do życia, samotności i wykluczenia ze społeczeństwa. Dzieci z ubogich, dysfunkcyjnych rodzin często padają ofiarą nękania przez rówieśników. Los ich nie rozpieszcza… Naszym największym marzeniem jest sprawienie, by wszystkie Dzieci miały równe szanse na rozwój, odkrywanie swojego piękna i potencjału, niezależnie od warunków w domu, zaradności rodziców czy statusu materialnego. Wierzymy, że każde z nich zasługuje na wspaniałe dzieciństwo. Dlatego pomagamy otworzyć się tym mniej zaopiekowanym, uczęszczającym do lokalnych świetlic środowiskowych. Pomagamy uwierzyć w swoją wartość.

Fundacja POCIECHA współpracuje z kilkudziesięcioma świetlicami w całej Polsce, a z pomocą dociera do coraz większej liczby Dzieci z roku na rok.

Wpłacając datek na konto Fundacji, nadajesz tęczowych barw szaremu światu tych dzieci! Dziękujemy za Twoją pomoc!

WPŁAĆ DAROWIZNĘ I POMÓŻ!

Zmień świat potrzebujących Dzieci razem z nami!

58 zł

120 zł

250 zł

INNA KWOTA

Zapisz się do newslettera!

PROJEKTY, KTÓRE MOŻESZ WESPRZEĆ

Pomóż nam pomagać

Fundacja Pociecha pomaga