Spotkanie na szczycie, a korzyści dla wszystkich

Spotkanie na szczycie, a korzyści dla wszystkich

14 kwietnia odbyło się interdyscyplinarne spotkanie robocze w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. J. Gromkowskiego. Celem spotkania było doprecyzowanie jakie potrzeby mają świetlice środowiskowe we Wrocławiu w stosunku do oddziału psychiatrii dziecięcej i na jakiej formie współpracy zależy szpitalowi w odniesieniu do świetlic.

Pani ordynator omówiła na jakiej zasadzie funkcjonuje dzienny oddział stacjonarny psychiatrii dziecięcej, wskazała miejsca gdzie mogą udać się rodzice, gdy są zaniepokojeni stanem dziecka (poświęciliśmy temu osobny artykuł: Co robić kiedy tracę kontrolę nad dzieckiem?).

Głos koordynatorów

Podczas spotkania zostały także przedstawione wrocławskie świetlice środowiskowe, które obecnie noszą nazwę Centrów Rozwoju i Aktywności Dzieci i Młodzieży. Mieszczą się w 5 dzielnicach Wrocławia: Krzyki, Fabryczna, Psie Pole, Stare Miasto, Śródmieście, a wszystkie dane teleadresowe są pod linkiem: www.swietlice-srodowiskowe.pl

Wnioski nasuwały się same

Ustalono, że dziecko, które opuszcza oddział może być przekierowane do świetlicy środowiskowej mieszczącej się w pobliżu miejsca zamieszkania, po to by mogło korzystać tam
z wszystkich dostępnych form wsparcia – pomocy psychologicznej (jeśli jest świadczona), pomocy przy odrabianiu lekcji, udziału w różnorodnych formach aktywności sportowych czy artystycznych.

Ze strony koordynatora świetlic padł głos, że niezbędna jest pracownikom świetlic praktyczna wiedza dotycząca trudności czy zaburzeń, które pojawiają się u dzieci. Dlatego jako Fundacja Pociecha, chcemy wyjść naprzeciw tej potrzebie i już rozpoczęły się prace nad cyklem szkoleń dla kierowników świetlic. Będzie to korzyścią dla wszystkich kierowników, a przede wszystkim, zyskają na tym dzieci. Wkrótce więcej informacji.

Spotkanie zakończyło się wyrażeniem woli i chęci dalszej współpracy. Strony przekazały informacje gdzie mogą kierować podopiecznych w celu uzyskania pomocy i zostaje otwarty temat dotyczący szkolenia kadry świetlic.