7 kartonów artykułów medycznych, trafiło do dzieci z Domu Dziecka

7 kartonów artykułów medycznych, trafiło do dzieci z Domu Dziecka

Darowizna od Stowarzyszenia Dr Max wartości ok. 5 tysięcy złotych (środki odkażające, plastry, kropie do nosa, witaminy, probiotyki i inne środki medyczne), trafiła do dzieci z Domu Dziecka w Krzydlinie Małej.

Zespół Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych „WIOSNA” (Dom Dziecka), prowadzony przez panią Małgorzatę Wójcik oraz panią Janinę Kusztal, zgłosił się z prośbą o wsparcie w postaci środków medycznych. Dotacje, które przyznawane są na dzieci mają swoje konkretne przeznaczenie, natomiast potrzeb jest dużo więcej, a dzieci pięćdziesiąt.

Wsparcie darczyńców

Rozpoczęliśmy naszą pracę czyli szukanie darczyńców oraz sponsorów którzy mogliby wesprzeć tę placówkę. Na prośbę o środki medyczne odpowiedziało Stowarzyszenie Dr Max, które przekazało 7 kartonów różnorodnych artykułów potrzebnych dla dzieci.

Chcemy podziękować również firmie eWINIt, która przekazała dla placówki darowiznę w postaci laminarki.

Przekazanie darów

29 czerwca 2021 r. delegacja z Fundacji POCIECHA (prezeska oraz fundriserka), spotkała się z Dyrektorem Domu Dziecka, panią Małgorzatą Wójcik i panią Janiną Kusztal. Przekazały 7 kartonów artykułów medycznych oraz laminarkę dary dla dzieci. Takie spotkania są dla nas niezwykle cenne, ponieważ dzięki nim, możemy zobaczyć jak wygląda placówka, jacy ludzie pracują na miejscu a przede wszystkim poznać bieżące potrzeby, tak aby móc być realnym wsparciem bezpośrednio dla dzieci.