Podsumowanie 2022 roku

Podsumowanie 2022 roku

Rok 2022 to dla nas najintensywniejszy rok w historii działalności Fundacji! To wszystko dzięki olbrzymiemu wsparciu Darczyńców, oraz różnych Firm i organizacji. To właśnie dzięki Wam:

  • zabraliśmy 66 dzieci na ferie zimowe,
  • 243 dzieci mogło skorzystać z atrakcji z okazji dnia dziecka (m.in. wyjście do parku trampolin, zoo)
  • przygotowaliśmy 200 zestawów ciepłych ubrań dla konkretnych, potrzebujących dzieci w Ukrainie, których rodzice zginęli lub walczą na froncie,
  • aby zapobiegać wykluczeniu cyfrowemu, pośredniczyliśmy w przekazaniu 24 laptopów dla dzieci ze świetlic środowiskowych
  • wydajemy regularnie 69 ciepłych posiłków dla dzieci
  • 515 dzieci zabraliśmy na wakacyjne wyjazdy w przyrodę, bez dostępu do elektroniki i ze wspaniale zorganizowanym programem
  • przygotowaliśmy 307 wyprawek dla potrzebujących dzieci
  • wspieraliśmy 6 ośrodków zapewniając naukę j. Polskiego, wparcie psychologa dla uchodźców.
  • zapewniliśmy 7 świetlicom wsparcie mentorskie z pozyskiwania środków na swoją działalność
  • skorzystaliśmy z 14 godzin wsparcia mentorskiego przy organizacji naszej pracy i realizacji projektów,
… rozkręcamy się!