Standardy Ochrony Dzieci w Fundacji POCIECHA

Standardy Ochrony Dzieci w Fundacji POCIECHA

Z początkiem lipca przyjęliśmy „Politykę Standardów Ochrony Dzieci w Fundacji POCIECHA”. Ten niezwykle ważny dokument ustala zasady kontaktu z Małoletnimi, ponieważ dobro Dzieci jest dla nas najwyższym priorytetem.

Naczelną zasadą wszystkich działań podejmowanych przez personel Fundacji POCIECHA jest działanie dla dobra Dziecka i w jego najlepszym interesie. Każdy członek personelu traktuje Dziecko z szacunkiem oraz uwzględnia jego potrzeby. Niedopuszczalne jest stosowanie przez kogokolwiek wobec Dziecka przemocy w jakiejkolwiek formie.

– tak rozpoczyna się „Polityka Standardów Ochrony Dzieci w Fundacji POCIECHA”.

W tym roku we wszystkich placówkach, które mają do czynienia z nieletnimi (edukacyjnych, opiekuńczych, medycznych, itp.) wprowadzane są specjalne zasady, mające uchronić Dzieci przed wykorzystaniem i krzywdzeniem. Także nasza Fundacja czyni nowe kroki w kierunku stworzenia bezpieczniejszego świata dla Dzieci.

W placówce, gdzie przestrzegane są standardy ochrony Dzieci:

  • pracownicy dbają o dobro Dzieci,
  • wiedzą jak rozpoznać i reagować na krzywdę Dzieci,
  • nie pracują osoby, mogące zagrażać bezpieczeństwu Małoletnich,
  • Najmłodsi wiedzą, gdzie mogą szukać pomocy.

Zachęcamy wszystkich rodziców oraz wychowawców i kierowników świetlic opiekuńczych do zapoznania się ze standardami ochrony Dzieci.

CZYTAJ STANDARDY OCHRONY DZIECI

STANDARDY OCHRONY DZIECI – WERSJA SKRÓCONA