Misja, wizja, cele

Home / Misja, wizja, cele

Misja, wizja, cele

Misja

Jesteśmy tam gdzie potrzebują nas dzieci. Naszą misją jest opieka, wsparcie i edukacja dzieci z rodzin dotkniętych problemami społecznymi i wychowawczymi.

Wizja

Pragniemy żyć w świecie, w którym wszystkie dzieci otrzymują równe szanse na edukację i rozwój oraz mogą kształtować swoją przyszłość zgodnie ze swoimi zdolnościami i zainteresowaniami.

Cele

  • wspieranie dzieci uczęszczających do świetlic środowiskowych poprzez zapewnianie ciepłych posiłków, finansowanie zajęć psychologicznych i edukacyjnych, organizowanie wyprawek szkolnych i grudniowych prezentów
  • kreowanie u dzieci dobrych wspomnień, dających siłę na całe życie poprzez organizowanie kolonii i zimowisk, z nastawieniem na bogaty i wartościowy program oraz wykwalifikowaną kadrę, wrażliwą na potrzeby dzieci
  • informowanie społeczeństwa i przeciwdziałanie patologiom społecznym, które istotnie zmniejszają poczucie bezpieczeństwa i szanse rozwoju dzieci.

Pomóż nam pomagać

Fundacja Pociecha pomaga

Zapisz się do newslettera!