O nas

Home / O nas

Organizacja Pożytku Publicznego

Jesteśmy fundacją działającą non profit. Oznacza to, że wszystkie pozyskane przez nas środki finansowe przeznaczane są wyłącznie na realizację celów statutowych. Pracujemy dla dobra publicznego, nie osiągając przy tym zysku.

Jak pomagamy?

Dzięki hojności darczyńców i sponsorów wspieramy dzieci z trudnych środowisk poprzez wsparcie świetlic środowiskowych w ich codziennym funkcjonowaniu w zakresie:

  1. dożywiania dzieci,
  2. remontów pomieszczeń,
  3. wyposażenia (biurka, regały, fotele, sprzęt edukacyjno-sportowy, sprzęt kuchenny)
  4. oraz organizujemy i finansujemy wyjazdy dzieci na wyjazdy, kolonie i ferie

Prowadzimy kampanię charytatywną „Dawanie jest radością” oraz „Powrót do szkoły”, których celem jest zwrócenie uwagi na problemy dzieci z trudnych środowisk i zaangażowanie społeczeństwa w pomoc im; aby również potrzebujące dzieci mogły otrzymać tradycyjne, grudniowe prezenty, wyprawki szkolne, czuć się zauważane i słuchane.

Równy start

Skupiliśmy nasze działania wokół świetlic środowiskowych, ponieważ są to placówki wsparcia dziennego, które znajdują się w pobliżu miejsca zamieszkania dzieci z rodzin ubogich i niewydolnych wychowawczo, do których przychodzą one po szkole. Tam przebywają bezpłatnie pod opieką pedagogów, którzy dają im posiłek, pomagają im w nauce, wspierają w rozwoju hobby i organizują im czas wolny.
Dzięki wsparciu pracy świetlic dzieci nie dorastają na ulicy, wagarując, ucząc się kraść, biorąc narkotyki i pijąc alkohol. Te placówki mają za zadanie uchronić je przed takim życiem. Każde dziecko zasługuje na lepszą przyszłość, niezależnie od pochodzenia. Pragniemy żyć w świecie, w którym wszystkie dzieci otrzymują równe szanse na edukację i rozwój oraz mogą kształtować swoją przyszłość zgodnie ze swoimi zdolnościami i zainteresowaniami.

Prezes – Karina Rawdanowicz – Wróbel

Specjalista ds. Fundraisingu Anna Szewczyk

Specjalista ds. PR Joanna Pieszka

Specjalista ds. wypoczynku Olga Kulinicz

Pomóż nam pomagać

Fundacja Pociecha pomaga

Zapisz się do newslettera!

Tak, chcę otrzymywać na podany adres e-mail ważne informacje związane z działalnością Fundacji POCIECHA. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie.