fbpx
Nr konta bankowego: 15 1240 1994 1111 0010 4697 5666

O nas

O naszej fundacji
Fundacja Pomocy Dzieciom „Pociecha” jest organizacją non-profit – co oznacza, że pracujemy dla dobra publicznego, nie osiągając przy tym zysku. Od siedmiu lat troszczy się o dzieci z rodzin ubogich i niewydolnych wychowawczo. Wspieramy świetlice środowiskowe (we Wrocławiu, Gdańsku i Opolu). Są to placówki wsparcia dziennego, które znajdują się w pobliżu miejsca zamieszkania dzieci i do których przychodzą one po szkole. Tam przebywają bezpłatnie pod opieką pedagogów, którzy dają im posiłek, pomagają im w nauce, rozwijaniu hobby i organizują im czas wolny. Świetlice istnieją po to, żeby dzieci, których rodzice są niewydolni wychowawczo, nie dorastały na ulicy, wagarując, ucząc się kraść, biorąc narkotyki i pijąc alkohol. Takie dzieci często stają się przestępcami lub dorosłymi, którzy nie potrafią sobie poradzić w społeczeństwie. Te placówki mają za zadanie uchronić je przed takim życiem. Każde dziecko zasługuje na lepszą przyszłość, niezależnie od pochodzenia. Pragniemy żyć w świecie, w którym wszystkie dzieci otrzymują równe szanse na edukację i rozwój oraz mogą kształtować swoją przyszłość zgodnie ze swoimi zdolnościami i zainteresowaniami.

Jak pomagamy
Dzięki hojności darczyńców i sponsorów:
1. wspieramy świetlice środowiskowe w ich codziennym funkcjonowaniu: dożywianie dla dzieci, wyposażenie (biurka, regały, fotele, sprzęt edukacyjno-sportowy, sprzęt kuchenny) i remonty pomieszczeń, ogrzewanie
2. dofinansowujemy wyjazdy dzieci na kolonie i ferie zimowe, bo dobre wspomnienia dają siłę na całe życie
3. współorganizujemy Dzień Dziecka i czas wolny dzieci (wyjścia na konie, do kina, do teatru, wycieczki itp.)

Ponadto prowadzimy kampanię charytatywną „Dawanie jest radością”, której celem jest zwrócenie uwagi na problemy dzieci z trudnych środowisk i zaangażowanie społeczeństwa w pomoc im; aby również potrzebujące dzieci mogły otrzymać tradycyjne, grudniowe prezenty, czuć się zauważane i słuchane.

Change this in Theme Options
Change this in Theme Options