fbpx
Nr konta bankowego: 15 1240 1994 1111 0010 4697 5666

Misja, wizja, cele

Misja

Naszą misją jest opieka, wsparcie i edukacja dzieci z trudnych środowisk.

Wizja

Pragniemy żyć w świecie, w którym wszystkie dzieci otrzymują równe szanse na edukację i rozwój oraz mogą kształtować swoją przyszłość zgodnie ze swoimi zdolnościami i zainteresowaniami.

Cele

– wspieranie świetlic środowiskowych, które zapewniają opiekę i pomoc w nauce dzieciom z trudnych środowisk
– finansowanie kolonii i ferii zimowych, bo dobre wspomnienia dają siłę na całe życie
– informowanie i przeciwdziałanie patologiom społecznym, które istotnie zmniejszają poczucie bezpieczeństwa i szanse rozwoju dzieci.

Change this in Theme Options
Change this in Theme Options