fbpx
Darmowy​ ​Program​ ​PIT​ ​dostarcza​ ​Instytut​ ​Wsparcia Organizacji​ ​Pozarządowych​ ​w​ ​ramach​ ​projektu​ ​PITax.pl​ ​dla​ ​OPP.

Misja, wizja, cele

Misja

Naszą misją jest opieka, wsparcie i edukacja dzieci z trudnych środowisk.

Wizja

Pragniemy żyć w świecie, w którym wszystkie dzieci otrzymują równe szanse na edukację i rozwój oraz mogą kształtować swoją przyszłość zgodnie ze swoimi zdolnościami i zainteresowaniami.

Cele

– wspieranie świetlic środowiskowych, które zapewniają opiekę i pomoc w nauce dzieciom z trudnych środowisk
– finansowanie kolonii i ferii zimowych, bo dobre wspomnienia dają siłę na całe życie
– informowanie i przeciwdziałanie patologiom społecznym, które istotnie zmniejszają poczucie bezpieczeństwa i szanse rozwoju dzieci.

Change this in Theme Options
Change this in Theme Options