Nr konta bankowego: 15 1240 1994 1111 0010 4697 5666

Inteligentne emocje

Przyczyna sukcesów i porażek leży często w umiejętności nazywaniu emocji własnych i innych ludzi. Pomóżmy dzieciom sięgnąć po ten emocjonalny klucz do szczęścia.

Nasze szkoły koncentrują się głównie na zdolnościach intelektualnych. Znaczenie inteligencji emocjonalnej i jej rozwoju jest dostrzegane rzadko. Równocześnie to właśnie kompetencje wchodzące w jej zakres decydują o osiągnięciu powodzenia w życiu!

Inteligencja emocjonalna obejmuje umiejętność nazywania, rozumienia, wyrażania i kierowania emocjami swoimi i innych ludzi. Dzieci o jej wysokim poziomie są bardziej lubiane przez rówieśników, lepiej radzą sobie ze stresem, chętniej współpracują, co przekłada się na lepsze wyniki w nauce. Inteligentne emocje są więc podstawą szczęśliwego życia prywatnego i zawodowego.

Dlatego chcielibyśmy zadbać o dzieciaki ze świetlic środowiskowych „Garaż” w Opolu i „Miś” we Wrocławiu, zapewniając im dwudniowe warsztaty z trenerem pt. „Inteligentne emocje”. Pozwolą one nauczyć się wychowankom rozpoznawania własnych emocji i kierowania nimi, tak by budować satysfakcjonujące relacje z innymi ludźmi. Na ten cel potrzebujemy 1 tys. zł. Wpłać dar na konto i podaj klucz do szczęścia!  

Prosimy o wpłatę na konto Fundacji Pociecha w Banku Pekao SA: 15 1240 1994 1111 0010 4697 5666 z dopiskiem „inteligentne emocje”.

Change in Theme Options or on the cause edit page
Change in Theme Options or on the cause edit page
Change this in Theme Options
Change this in Theme Options