Przyjemne i pożyteczne wakacje

Przyjemne i pożyteczne wakacje

Tego lata Fundacja Pociecha zrealizowała trzy projekty zakładające organizację wypoczynku dla młodzieży z rodzin z utrudnionym dostępem do wypoczynku, niezamożnych, wielodzietnych, a także obciążonych uzależnieniami i niewydolnych wychowawczo.  Otrzymaliśmy trzy niezależne dotacje przeznaczone na wypoczynek każdej z grup. Kuratorium Oświaty w Poznaniu wsparło dzieci z Wielkopolski, a Urzędy Gmin w Marciszowie (woj. dolnośląskie) i Lubawie (woj. warmińsko-mazurskie) współfinansowały wyjazdy dzieci z ich terenu. Dotacje te uzupełniły środki uzyskane dzięki kampanii 1% Fundacji Pociecha.

W sumie 44 dzieci przeżyło niezapomniane chwile w ośrodku Polubie w Zatoniu.  Podopieczni twórczo i aktywnie spędzili czas. Nauczyli się też, jak w prosty i tani sposób  realizować kreatywne i interesujące hobby i dobrze się bawić. Na obozach dla dzieci z Lubawy i Marciszowa realizowany był także program profilaktyki uzależnień.