Dzieci skorzystały! Adaptacja psychologiczna dzieci w czasie wojny

Dzieci skorzystały! Adaptacja psychologiczna dzieci w czasie wojny

Zakończyliśmy duży projekt, który objął 60 dzieci w wieku 4-15 lat i zapewnił im wsparcie emocjonalne, psychologiczne i moralne. Projekt „Adaptacja psychologiczna dzieci w czasie wojny” prowadzony był w siedzibie klubu sportowego „Klan” w Ukrainie w dniach od 2 stycznia 2023 r. do 6 stycznia 2023 r. z udziałem zespołu wolontariuszy i psychologów.

 

Celem  projektu było wsparcie i rehabilitacja psychologiczna bezbronnej części dzieci i młodzieży, która ucierpiała w wyniku inwazji wroga na terytorium Ukrainy. Były to dzieci i młodzież, które doznały urazów psychicznych lub mają wzmożony niepokój i są wrażliwe na wszelkie bodźce. Są to dzieci, które zostały wysiedlone ze wschodnich i centralnych regionów Ukrainy, gdzie działania wojenne są zintensyfikowane oraz dzieci, których rodzice lub krewni znajdują się w miejscach walki i chronią Ukrainę. Podopieczni są w bardzo napiętym stanie psychicznym oraz mają bardzo trudne i złożone doświadczenia, które wpływają na ich kondycję psycho – fizyczną. Są takie dzieci, które potrafią się otworzyć przed bliskimi, ale zdecydowana większość to dzieci zamknięte, które nie pozwalają się do siebie zbliżyć. W tych przypadkach jest  potrzebna  głębsza i dokładniejsza praca z nimi.

Program

Fundacja POCIECHA wraz z Partnerem projektu, opracowali dedykowany program, w którym każde dziecko miało możliwość wyrażenia swoich emocji, odwrócenia się od swoich doświadczeń, uzyskania wsparcia mentorów oraz odkrycia umiejętności komunikacyjnych z zespołem rówieśniczym i osób starszych. Uczestnicy z dnia na dzień wyrażali coraz większy spokój emocjonalny, przełamywali swój lęk i angażowali się w różne zadania. Program składał się z następujących technik edukacyjnych:

  • Terapia sztuką. Rodzaj psychoterapii i korekcji psychologicznej, oparty na sztuce i kreatywności, uspokaja dziecko, rozwija kreatywność, motorykę rąk. Rozwija jasność działań i pewność siebie.
  • Język angielski. Rozwój dodatkowych umiejętności u dzieci, zaangażowanie takich czynników jak myślenie, zapamiętywanie, mówienie w języku obcym.
  • Umiejętności miękkie. Rozwój umiejętności komunikacyjnych, współpracy w zespole, umiejętności wyrażania własnego zdania, umiejętności negocjacji, umiejętności publicznego przemawiania, poczucia pewności siebie w obecności innych.
  • Czas z grupie. Każde dziecko mogło wyrażać swoją opinię, pokazać swoje preferencje i umiejętności w gronie rówieśników i pod ścisłym nadzorem mentora-psychologa. Mentor prowadził warsztaty, dyskusje, gry zespołowe, a każdy z zespołu mógł się wykazać i nauczyć rozumieć innych. Ponadto każde dziecko mogło wyrazić swoje uczucia, obawy i otrzymać wsparcie, serdeczność i zrozumienie od mentora.
  • Gry ruchowo-zespołowe. Głównym składnikiem jest aktywność fizyczna, to także praca zespołowa, gdzie trzeba nauczyć się szanować wszystkich i wspólnie dążyć do wspólnego zwycięstwa.
  • Edukacja patriotyczna. Zaszczepianie w dzieciach i młodzieży miłości do ojczyzny. Kształtowanie w młodym pokoleniu wysokiej świadomości patriotycznej, poczucia lojalności, umiłowania Ojczyzny, troski o dobro jej narodu, gotowości do wypełniania obywatelskiego i konstytucyjnego obowiązku ochrony interesów narodowych, integralności i niezależności Ukrainy.
  • Muzyka. Redukcja stresu, rozwój pamięci, słuchu.
  • Sport. Codziennie dla uczestników odbywały się zajęcia z rozwoju fizycznego.

Opieka profesjonalistów

Każdy z uczestników miał inny typ przeżyć lub traumę psychiczną. Zespół, który pracował z dziećmi podczas realizacji projektu „Adaptacja psychologiczna dzieci w czasie wojny” miał wystarczające doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą i wiedział, jak znaleźć podejście do każdego dziecka, niezależnie od tego, jak silny był poziom lęku czy zaburzeń psychologiczno-emocjonalnych. Partner projektu współpracuje z lokalnymi ośrodkami opieki społecznej. To właśnie ośrodki przekazały Partnerowi listy dzieci, które najbardziej potrzebowały pomocy. Kolejną grupą dzieci, które wzięły udział w  projekcie były dzieci uczęszczające do do Klubu Sportowego. Jest to taka grupa podopiecznych, która pochodzi z rodzin wymagających szczególnej troski i z którymi Partner projektu pracuje na stałe.

Podczas realizacji projektu ważne było połączenie profesjonalizmu i zrozumienia z doświadczeniem dobrej, bezpiecznej przestrzeni, gdzie nie ma zagrożenie życia.

Projekt był współfinansowany ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu Wspieramy Ukrainę, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji.

 

Fotorelacja

Zapraszamy do obejrzenia galerii z wydarzenia: