Wyprawki w placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Przystań”

Wyprawki w placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Przystań”
Meldujemy! Wyprawka dostarczona.
Właśnie dzisiaj, dzięki Sponsorowi, Placówka Opiekuńczo-Wychowacza „Przystań” otrzymała potrzebne dzieciom materiały!