Chcę poznać… i zrozumieć

Chcę poznać… i zrozumieć

EU_flag-Erasmus

„Chcę poznać inne kultury” („I want to know other cultures!”) – to tytuł wymiany młodzieży z Węgier, Rumunii, Słowacji i Polski, która uzmysłowiła uczestnikom, jak łatwo przypiąć innym „łatkę” stereotypu. Realizatorem wymiany była Fundacja Pociecha.

Wymiana w ramach projektu „I want to know other cultures!” miała miejsce 16–25 września  w Zatoniu. Głównym celem projektu było promowanie tolerancji wśród osób marginalizowanych i młodych, które są najbardziej narażone na radykalizację.

– Jednym z najciekawszych warsztatów, jakie zrealizowaliśmy, była Żywa Biblioteka – opowiada Emilia Michta, koordynatorka wymiany. – Polegała ona na możliwości wypożyczenia tzw. „żywych książek”, czyli osób z grup postrzeganych stereotypowo, w celu rozmowy z nimi o ich życiu i zadawania pytań na dowolny temat. Naszymi gośćmi byli imigranci z Egiptu, Indii i Brazylii. Każda z „książek” wywoływała w głowach uczestników mnóstwo stereotypów i uprzedzeń. Podczas Żywej Biblioteki i rozmów z „książkami” każdy miał możliwość skonfrontowania swoich wyobrażeń z rzeczywistością. Staraliśmy się zrozumieć, jak tworzą się stereotypy i jak ludzie łatwo osądzają innych na podstawie własnych interpretacji i doświadczeń. Podczas pracy w grupach uczestnicy opracowali pomysły na walkę z dyskryminacją w Internecie i sferze publicznej.

Pod koniec projektu każda z młodych osób napisała anonimowo na czerwonej kartce, co przestanie robić lub myśleć, i na niebieskiej, co zacznie robić lub myśleć. Przykłady dla „stop”: „Przestanę mówić o uchodźcach jak o masie”, „przestanę osądzać innych”, „przestanę wykluczać innych”, „przestanę być pasywny, kiedy ktoś używa mowy nienawiści”. Przykłady dla „start”: „zostanę wolontariuszem”, „przekażę ubrania i jedzenie dla osób potrzebujących”, „spróbuję zmienić myślenie innych”, „dam im wsparcie, gdy będą tego potrzebować”, „postaram się zrozumieć przyczyny zachowań odmiennych dla mnie”, „będę więcej czytać rzetelnych informacji”.

Wymiana młodzieżowa „I want to know other cultures!” była współfinansowana w ramach programu Erasmus+.