Nasz plan na ferie – kopalnia, twierdza i szopka

Nasz plan na ferie – kopalnia, twierdza i szopka

Dzięki ludziom dobrej woli na zimowe wakacje mogły wybrać się także dzieci z naszych świetlic środowiskowych.

Tegoroczne ferie możemy uznać za bardzo udane. Podopieczni świetlic środowiskowych z gdańskiego „Grodziska”, opolskiego „Garażu”
i wrocławskiego „Misia” gościli w Domu Wczasów Dziecięcych w Bardzie. Dla większości z nich był to pierwszy tak daleki wyjazd – szczególnie dla dzieci z Gdańska, które do tej pory nie były w górach.

Czas upłynął na zwiedzaniu i zabawach integracyjnych. Dzieci obejrzały m.in. Kopalnię Złota w Złotym Stoku, której zasoby wsparły wyprawę Krzysztofa Kolumba do Ameryki; Twierdzę Kłodzko o mrocznej historii; wspięły się na Bardzką Górę z białym krzyżem oraz podziwiały ruchomą szopkę w Wambierzycach – monumentalne i imponujące dzieło zegarmistrza Longina Wittiga i jego syna Hermanna. Ostatniego wieczoru wszyscy świetnie bawili się przy pożegnalnym karaoke.

Podczas drogi powrotnej do domów dzieci już pytały o kolejny wyjazd. Dzięki wsparciu darczyńców i pomocy ludzi dobrej woli będziemy mogli spełnić ich marzenia o kolejnej wyprawie.

Jeśli chcesz pomóc dzieciom z trudnych środowisk, przekaż darowiznę na konto Fundacji Pociecha
w Banku Pekao SA: 15 1240 1994 1111 0010 4697 5666, tytułem: „darowizna na kolonie”
Przekaż darowiznę