Zasiadamy w Radzie Ekspertów przy Rzeczniku Praw Dziecka.

Zasiadamy w Radzie Ekspertów przy Rzeczniku Praw Dziecka.

Mamy szczególnie ważną i dobrą wiadomość dla wszystkich, którzy przez ostatnie lata wspierali działalność Fundacji POCIECHA.

Początkiem roku, Anna Szewczyk – jeden z filarów naszej obecnej działalności została powołana przez Mikołaja Pawlaka, do Rady Ekspertów przy Rzeczniku Praw Dziecka. W jej skład wchodzą m. in. naukowcy i przedstawiciele organizacji pozarządowych.

Działam na rzecz ochrony dzieci przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem, demoralizacją i zaniedbaniem

… powiedział Rzecznik Praw Dziecka dodając, że to właśnie Rada Ekspertów, pomoże mu w skutecznej realizacji tych działań.

To wielkie wyróżnienie dla naszej organizacji, ale przede wszystkim odpowiedzialność przed Państwem, oraz przed dziećmi! Wspólnie z innymi specjalistami z całego kraju pracujemy nad tym, by dotrzeć do rzeczywistych potrzeb dzieci i młodzieży i nad tym, by w Polsce żyło im się lepiej!

Więcej informacji można znaleźć między innymi na stronie: