Absolwenci chcą być wolontariuszami – wizyta studyjna w świetlicy ZATOKA

Absolwenci chcą być wolontariuszami – wizyta studyjna w świetlicy ZATOKA

Świetlica „Zatoka”, placówka działająca w strukturach Ośrodka Pomocy Społecznej w Czechowicach-Dziedzicach, obchodzi w tym roku swoje 25. urodziny. Cieszymy się ogromnie, że mieliśmy zaszczyt odwiedzić tę wyjątkową placówkę i zapoznać się z jej codzienną działalnością. Już na pierwszy rzut oka można było dostrzec, że wnętrze świetlicy jest niezwykle czyste, schludne i zadbane, co świadczy o trosce, jaką pracownicy wkładają w zapewnienie dzieciom odpowiednich warunków do terapii, nauki i zabawy.

 

Do Świetlicy Zatoka uczęszcza 30 dzieci w wieku od 6 do 15 lat. W każdy dzień tygodnia, w godzinach od 13:00 do 18:00 dzieci mają możliwość uczestnictwa w różnorodnych zajęciach terapeutycznych, edukacyjnych i rekreacyjnych. Co ciekawe, wśród wychowawców znajdują się również mężczyźni, co jest niewątpliwie inspirującym przykładem równości i równego podziału ról w opiece nad dziećmi. Świetlica Zatoka jest miejscem, gdzie dzieci znajdują wsparcie, zrozumienie i przyjazną atmosferę. Pracownicy zaangażowani są w tworzenie bezpiecznego środowiska, w którym dzieci mogą rozwijać swoje talenty, uczyć się, bawić i rozwijać pozytywne relacje. To miejsce, które daje nadzieję i szansę na lepszą przyszłość dla wszystkich uczęszczających do niej dzieci.

 

Jakie wyzwania stoją przed panią Magdą i kadrą wychowawczą?

Placówka, poza finansowaniem otrzymywanym ze środków gminnych korzysta także z możliwości ubiegania o środki zewnętrzne, unijne. Daje to możliwość organizowania dla dzieci szerszej oferty zajęć i możliwości wsparcia specjalistów, np. psychologa, terapeuty SI, niż byłoby to możliwe tylko z podstawowych pieniędzy gminnych.

Jednym z głównych wyzwań, z jakim boryka się Świetlica Zatoka, jest potrzeba indywidualnego podejścia do coraz większej ilości wychowanków. Mimo zaangażowania kadry wychowawczej, indywidualna praca pod kątem wspomagania w odrabianiu zadań czy nadrabiania zaległości szkolnych wymaga większej liczby osób, które byłyby w stanie zapewnić pełne wsparcie. Na szczęście świetlica może liczyć na swoje najlepsze referencje – absolwentów, którzy chcą się zaangażować jako wolontariusze. Również jest sporo studentów, które chcą realizować w świetlicy swoje praktyki. To cenne wsparcie, które pozwala na kontynuowanie działalności i daje nadzieję na rozwój placówki.

 

Lubimy poznawać inspirujących ludzi!

Wizyta studyjna w Świetlicy Zatoka była dla nas niezwykle pouczająca i inspirująca. To miejsce, w którym ludzie oddani swojej pracy nieustannie dążą do zapewnienia jak najlepszego wsparcia dzieciom potrzebującym. W 25. rocznicę istnienia Świetlicy Zatoka, składamy najserdeczniejsze życzenia dalszych sukcesów, zdobycia większego wsparcia oraz nieustającej determinacji w działaniu na rzecz dobra najmłodszych.