Fundacja ING Dzieciom – POMAGA!

Fundacja ING Dzieciom – POMAGA!

Miło nam poinformować, że otrzymaliśmy wsparcie w wysokości 9 800 zł w ramach Programu Grantowego Fundacji ING Dzieciom.


Dzięki otrzymanym środkom:

✅ mogliśmy zapewnić wsparcie psychologa w formie wsparcia interwencyjnego oraz godzinnych grupowych spotkań psychoedukacyjnych, zarówno dla dzieci jak i wychowawców/kierowników świetlic.

✅ wyposażyliśmy nasze świetlice w środki dezynfekujące, detergenty oraz maski.

To tylko mała część zakupionych dzięki wsparciu Fundacji ING Dzieciom, środków dezynfekujących.

✅ pozwoliły nam na zakup laptopa, który niezbędny jest do kontynuowania wsparcia dla 17 dzieci ze świetlicy środowiskowej w Gdańsku.


❤️ DZIĘKUJEMY ❤️


Fundacja ING Dzieciom działa na rzecz wyrównywania szans życiowych dzieci i młodzieży. Swoją misję realizuje poprzez autorskie programy, w których organizacje pozarządowe, szkoły i wolontariusze z całej Polski realizują swoje projekty społeczne. O tych inicjatywach można przeczytać między innymi tu: https://www.ingdzieciom.pl/

__________________
Chcielibyśmy podziękować również Wam, drodzy darczyńcy za to, że już wczoraj, pojawiły się pierwsze wpłaty na konto wyjazdów wakacyjnych dla naszych podopiecznych w kampanii „Bez Ciebie wakacje spędzą za drzwiami„. ❤️ Jesteście wspaniali!