Spotkanie Rady Ekspertów

Spotkanie Rady Ekspertów

24 czerwca w Warszawie, odbyło się spotkanie Rady Ekspertów przy Rzeczniku Praw Dziecka na którym był nasz wysłannik – Anna Szewczyk. Do Rady została powołana w styczniu bieżącego roku reprezentując dzieci uczęszczające do świetlic i innych placówek wsparcia dziennego.

Na spotkaniu z panem Mikołajem Pawlakiem (Rzecznikiem Praw Dziecka), uczestnicy mieli okazję zapoznać się z wynikami badań dotyczącymi wyzwań, jakie stoją przed rodzinami i szkołami po okresie pandemii (w kontekście uzależnienia młodych ludzi od Internetu). Głównie są to problemy związane z nadmierną ekspozycją na ekran, m.in.:

 • agresja,
 • stany depresyjne,
 • uzależnienia,
 • opóźniony rozwój mowy, czytania, twórczego myślenia,
 • problemy integracji sensorycznej,
 • zaburzenia psychiatryczne,
 • zaburzenia snu,
 • zaburzenia rozwoju emocjonalnego,
 • zaburzenia koncentracji.

„Czas spędzony przy komputerze może zakłócać rozwój wszystkiego,
począwszy od zdolności motorycznych małego dziecka,
do jego umiejętności logicznego myślenia i odróżniania rzeczywistości od świata fantasy.”
(Paula Poundstoner 29.11.2015 w CBS Morning News)

Rodzice, nauczyciele, edukatorzy muszą stawić czoła przede wszystkim: ZSE (Zespół Stresu Elektronicznego) – jest zaburzeniem rozregulowania, czyli braku zdolności dziecka do modulowania swojego nastroju, uwagi, poziomu pobudzenia w zdrowy sposób.

Na szczęście głównym celem spotkania było również omówienie środków zaradczych oraz kierunku działań. Wspaniale, że ktoś bierze pod uwagę zdanie ludzi którzy pracują z dziećmi i rozumieją ich sytuację. Wkrótce wrócimy z kolejnymi informacjami.


Zalecenia Rady Ekspertów, aktualizacja z dnia 30.08.2021 (Źródło):

 • Najważniejsze jest utrzymanie nauki stacjonarnej najdłużej jak to będzie możliwe w warunkach pandemii. Rada Ekspertów uznaje ten warunek na najbardziej istotny w całym wymiarze wychowania i edukacji dzieci i młodzieży.
 • Rada rekomenduje również uzgodnione z rodzicami rozwijanie oferty zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży dostosowanych do płci oraz wieku.
 • Konieczne jest docenienie roli nauczycieli zarówno w procesie kształcenia,  jak i wychowania.
 • Należy również wykorzystać pozytywne nastawienie dzieci i młodzieży do szkoły, budując relacje także w innym wymiarze niż tylko nauka. Wartym rozważenia jest powołanie w szkołach „partnera kreatywności” – osoby, grupy  lub organizacji – którego zadaniem byłoby wykorzystanie potencjału lokalnych społeczności (środowiska szkolnego, samorządów, sektora prywatnego, mediów) w zwiększaniu zaangażowania młodych ludzi w działania o charakterze woluntarystycznym.

Serdecznie pozdrawiamy,
Zespoł POCIECHY