Spotkanie Rady Ekspertów

Spotkanie Rady Ekspertów

24 czerwca w Warszawie, odbyło się spotkanie Rady Ekspertów przy Rzeczniku Praw Dziecka na którym był nasz wysłannik – Anna Szewczyk. Do Rady została powołana w styczniu bieżącego roku reprezentując dzieci uczęszczające do świetlic i innych placówek wsparcia dziennego.

Na spotkaniu z panem Mikołajem Pawlakiem (Rzecznikiem Praw Dziecka), uczestnicy mieli okazję zapoznać się z wynikami badań dotyczącymi wyzwań, jakie stoją przed rodzinami i szkołami po okresie pandemii (w kontekście uzależnienia młodych ludzi od Internetu). Głównie są to problemy związane z nadmierną ekspozycją na ekran, m.in.:

  • agresja,
  • stany depresyjne,
  • uzależnienia,
  • opóźniony rozwój mowy, czytania, twórczego myślenia,
  • problemy integracji sensorycznej,
  • zaburzenia psychiatryczne,
  • zaburzenia snu,
  • zaburzenia rozwoju emocjonalnego,
  • zaburzenia koncentracji.

„Czas spędzony przy komputerze może zakłócać rozwój wszystkiego,
począwszy od zdolności motorycznych małego dziecka,
do jego umiejętności logicznego myślenia i odróżniania rzeczywistości od świata fantasy.”
(Paula Poundstoner 29.11.2015 w CBS Morning News)

Rodzice, nauczyciele, edukatorzy muszą stawić czoła przede wszystkim: ZSE (Zespół Stresu Elektronicznego) – jest zaburzeniem rozregulowania, czyli braku zdolności dziecka do modulowania swojego nastroju, uwagi, poziomu pobudzenia w zdrowy sposób.

Na szczęście głównym celem spotkania było również omówienie środków zaradczych oraz kierunku działań. Wspaniale, że ktoś bierze pod uwagę zdanie ludzi którzy pracują z dziećmi i rozumieją ich sytuację. Wkrótce wrócimy z kolejnymi informacjami.

Serdecznie pozdrawiamy,
Zespoł POCIECHY