Ruszył nabór do czwartej edycji ŚWIETLIX’a

Ruszył nabór do czwartej edycji ŚWIETLIX’a

Zapraszamy Was, kierownicy i wychowawcy świetlic środowiskowych, do udziału w bezpłatnym szkoleniu – czwartej edycji ŚWIETLIXA. Tym razem ŚWIETLIX, będzie składał się z dwóch części: organizacyjnej oraz merytorycznej. Przy naszym wsparciu, przygotujecie skuteczną kampanię fundrisingową na grudniowe prezenty dla Waszych podopiecznych, a przede wszystkim zdobędziecie merytoryczną wiedzę, aby na co dzień skutecznie wspierać dzieci.

Możecie skorzystać również z bezpłatnego mentoringu, zapisz się i skorzystaj z pomocy.

Jakich rezultatów możecie spodziewać się po udziale w czwartej edycji Świetlixa? Możecie:

 • zdobyć praktyczną wiedzę jak pomóc dzieciom w temacie uzależnień,
 • dowiedzieć się jak reagować na trudne zachowania,
 • wzmocnić kompetencje organizacyjne, 
 • rozwinąć umiejętności w obszarze nowych technologii,  
 • nauczyć się pozyskiwać fundusze na różne działania w Waszej świetlicy,
 • samodzielnie przygotowywać grafiki i reklamy,
 • nawiązywać lokalne kontakty,
 • samodzielnie przeprowadzić kampanię promocyjną.

Harmonogram szkolenia

Spotkania pomogą Wam zdobyć merytoryczną wiedzę jak pomagać dzieciom, oraz przeprowadzić pod naszym okiem skuteczną kampanię.

Na szkoleniach praktycznych (fundrising, PR), będziemy pracować nad Waszym wydarzeniem, dzięki czemu wszystko będzie skrojone na Waszą miarę. W tym czasie, pozostajemy również do Waszej dyspozycji – odpowiadamy na pytania i wątpliwości, pomagając dopasować wiedzę do waszej sytuacji. Na szkoleniach merytorycznych poruszymy najważniejsze tematy z którymi borykają się obecnie podopieczni. Tematy, które poruszymy to:

 • 19 października, godz. 8:00 – 13:00 – Public Relation- jak nas widzą inni? Co pokazać, a co schować?
 • 22 października, godz. 9:00 – 17:00 – Praktyczne metody wdrażania profilaktyki uzależnień behawioralnych – Jak rozmawiać z dziećmi o uzależnieniach, jakie są ich etapy, jak wygląda możliwość pomocy dzieciom na poszczególnych etapach.
 • 24 października, godz. 8:00 – 11:30 – Fundrising – jak pozyskiwać środki na działalność, jak nawiązywać relacje z biznesem
 • 29 października, godz. 9:00 – 17:00 – Przemoc i cyberprzemoc (zrozumieć trudne zachowania – korzenie przemocy rówieśniczej, dynamika przemocy rówieśniczej – fazy procesu, jak reagować na trudne zachowania młodzieży),  Zagrożenia popełnienia samobójstwa (cechy charakterystyczne osoby popełniające samobójstwo, jak zapobiegać samobójstwom, postępowanie z osobą z problemami samouszkodzeń)
 • 31 października, godz. 8:00 – 11:30 – Fundrising
 • 9 listopada – godz. 8:00 – 12:00 – Organizacja wakacji dla dzieci

Prowadzący:

Zrozumieć trudne zachowania, dynamika przemocy rówieśniczej, jak reagować na trudne zachowania młodzieży?

Paulina Sadowska – Psychoterapeutka w trakcie szkolenia w nurcie psychodynamicznym, pracuje psychoterapeutycznie z nastolatkami i osobami dorosłymi. Od kilku lat związana z Telefonem Zaufania 116 111, gdzie świadczy pomoc telefoniczną i online dla dzieci i nastolatków. Dodatkowo szkoli profesjonalistów, nauczycieli, prowadzi webinary i warsztaty dla uczniów. Doświadczenie zdobywała w licznych organizacjach pozarządowych , placówkach wsparcia dziennego, Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii, Instytucie Psychiatrii i Neurologii.  

Jak zapobiegać samobójstwom, jak postępować z osobą z problemami samouszkodzeń.

Roksana-Olha Korulczyk – Jestem absolwentką psychologii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, psychoterapeutką poznawczo-behawioralną w trakcie czteroletniego szkolenia uprawniającego do uzyskania certyfikatu Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej w szkole Centrum CBT w Warszawie. Poszerzam swój warsztat o metody TEAM CBT, terapię opartą o feedback oraz dialog motywujący. Posiadam doświadczenie w prowadzeniu terapii oraz poradnictwa psychologicznego osób dorosłych. Swoje doświadczenie zdobywałam między innymi w DPS Leśny. Aktualnie pracuję na stanowisku psycholog w Fundacji ADRA, prowadząc poradnictwo psychologiczne głównie dla osób dotkniętych kryzysem uchodźczym oraz warsztaty psychologiczne. Stale podnoszę swoje kwalifikacje zawodowe uczestnicząc w szkoleniach specjalizacyjnych organizowanych w Polsce i za granicą. Swoją pracę zawodową poddaję regularnej superwizji indywidualnej i grupowej z certyfikowanymi superwizorami-dydaktykami. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej.  

Jak rozmawiać z dziećmi o uzależnieniach, jakie są ich etapy, jak wygląda możliwość pomocy dzieciom na poszczególnych etapach.

Tomasz Zarębski – Psychoterapeuta, specjalista od uzależnień behawioralnych dzieci i młodzieży. Od 10 lat prowadzi indywidualne i grupowe terapie z młodymi ludźmi.

Jak zaprzyjaźnić się z wolontariuszami? Co zrobić aby świetlica była atrakcyjna dla dzieci?

Wojciech Przybysz – Fundraiser, trener i konsultant fundraisingu, streetworker. Na co dzień pracuje na rzecz dzieci i młodzieży z ulic i podwórek. Od 10 lat prowadzi Stowarzyszenie Dzieciom i Młodzieży WĘDKA im. każdego Człowieka. Jest Członkiem Rady Ekspertów przy Rzeczniku Praw Dziecka. Przez wiele lat pracownik korporacyjny i właściciel firmy geologicznej.

Bazując na 10 latach pozyskiwania środków na działanie Stowarzyszenia, specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń fundraisingowych dla organizacji pracujących na rzecz dzieci i młodzieży.

Jest pomysłodawcą wielu autorskich programów, m.in.: TATO – być mężczyzną, 7DNI – debaty w duchu Porozumienia bez przemocy, 4NGO – sieciowanie 3 sektorów gospodarki, Dzieci Sieci, OK.NO, SzafoDzielnia i inne.

Za swoją pracę wraz z zespołem uhonorowany m.in. nagrodami: Rodzynki z pozarządówki, Stalowy Anioł, Nagroda Marszałka i Zarządu Województwa, Toruński Anioł, Nagroda Prezydenta Torunia, Kryształowe Serce, nominowany do Osobowości Roku, ale najbardziej ceni sobie laurki od swoich podopiecznych z WĘDKI.

Studiował na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie i Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Bliska jest mu maksyma: „Kto chce, ten szuka sposobów, kto nie chce, szuka powodów”.

Jak nawiązać kontakty z biznesem? Jak pozyskać fundusze na działalność?

Sławomira Wojtyś – Specjalistka ds. fundraisingu w Fundacji POCIECHA, od 17 lat zajmuje się współpracą w obszarze B2B jak również przygotowaniem ofert handlowych z uwzględnieniem ofert przetargowych dla jednostek budżetowych (posiada praktyczną znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych). Od 8 lat zajmuje się planowaniem i koordynacja kampanii marketingowych i fundraisingowych (ATL, BTL), budowaniem trwałych relacji z darczyńcami korporacyjnymi (firmami), realizacja budżetów fundraisingowych oraz monitorowaniem miesięcznych przychodów i kosztów, przygotowywaniem raportów i analiz fundraisingowych. Równolegle pracuje jako nauczyciel i tłumacz języka migowego.

Jak komunikować się ze światem? Co pokazać, a co ukryć? Z jakich narzędzi warto korzystać?

Joanna Pieszka – Specjalistka ds. PR w Fundacji POCIECHA. Swoje doświadczanie zdobywała w kraju i za granicą przygotowując materiały promocyjne m.in. dla Pon Holding B.V, Canada Youth Challenge, Projektor, Center for Youth Initiatives HORIZONS, Raben Transport, MEGAT. Przygotowywała również kampanie budowania świadomości marki dla produktów 'Ciuchcia Zdrowia’ oraz 'Little helpBOX’. Dwukrotnie nagradzana za kreatywne rozwiązania.

W Fundacji POCIECHA, prowadziła siedem kampanii ogólnopolskich, które uzbierały kwotę ponad miliona złotych. Posiada wykształcenie pedagogiczne (trener TUS oraz minimediacji) oraz bogate doświadczenie pracy z dziećmi z rodzin potrzebujących wsparcia, a także z podopiecznymi świetlic. Rozumie język i punkt widzenia pracowników świetlic. Dzięki tej perspektywie bardzo dobrze potrafi w krótkim czasie zauważyć mocne strony placówek i umiejętnie je wyeksponować.

Jak zorganizować wakacyjny wyjazd dla dzieci?

Olga Kulinicz – Koordynatorka ds. wypoczynku dzieci i młodzieży. Posiada uprawnienia nauczycielskie i pedagogiczne, jest Instruktorką harcerską w stopniu Master Guide, od 2006 do 2022 roku zorganizowała ponad 45 wydarzeń wypoczynkowych, zarządzała ok. 800 osobową kadrą, a w wydarzeniach wzięło udział około 4 000 uczestników. Ma również doświadczenie w organizowaniu międzynarodowych wyjazdów dzieci np. do Holandii i Wielkiej Brytanii. Tylko w tym roku zarządzała 70-osobową grupą kadry i wolontariuszy z którą dbali o bezpieczeństwo naszych dzieci na koloniach i obozach.

Kto może wziąć udział w projekcie Świetlix?

Do udziału w projekcie zapraszamy kierowników i wychowawców świetlic środowiskowych, socjoterapeutycznych, podwórkowych z terenu całej Polski. Warunki naboru (kryteria brane pod uwagę podczas rekrutacji):

 • świetlica, którą reprezentujecie, kieruje swoje wsparcie do dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 • obejmujecie wsparciem min. 10 dzieci,
 • w projekcie Świetlix wezmą udział 2 osoby z organizacji,
 • w szkoleniu może wziąć udział wolontariusz (pełnoletni) z Waszej świetlicy, który pomaga Wam w organizacji, uważacie że ma potencjał i chcecie pomóc mu rozwinąć się w tej pracy.
 • przynajmniej jedna osoba w świetlicy pracuje w pełnym wymiarze godzin,
 • wypełnienie FORMULARZA.

Formularz zgłoszeniowy

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do wypełnienia poniższego FORMULARZA.

Na zgłoszenia czekamy do 9 października 2023 r.

W drugim etapie skontaktujemy się z wybranymi organizacjami, z których wybierzemy 8 do udziału w Świetlixie. 

Czym jest ŚWIETLIX?

ŚWIETLIX jest kompleksowym systemem wsparcia dla pracowników świetlic środowiskowych organizowanym przez Fundację POCIECHA. Głównym założeniem projektu jest wzmocnienie wiedzy wśród pracowników, a następnie stworzenie okazji do doświadczenia na trzech płaszczyznach: wychowawczej, PR-owej i fundraisingowej.

 

Kim jesteśmy?

Fundację POCIECHA tworzymy od 10 lat. Od samego początku naszą misją było wspieranie dzieci, które z różnych powodów mają utrudniony start w dorosłe życie. Obecnie współpracujemy z 14 świetlicami z terenu całej Polski, a także z 2 domami dziecka i 2 oddziałami psychiatrii dziecięcej. 

Naszym pragnieniem jest objęcie wsparciem jak największej liczby potrzebujących dzieci. Chcemy to zrobić poprzez danie odpowiednich narzędzi Wam, czyli osobom znajdującym się najbliżej dzieci i młodzieży

.