Jak przeciwdziałać przemocy i cyberprzemocy? ŚWIETLIX 4

Jak przeciwdziałać przemocy i cyberprzemocy? ŚWIETLIX 4

Na przekroju października i listopada obecnego roku odbyło się szkolenie dla kierowników świetlic pt. ŚWIETLIX 4. Poruszono wiele ważnych społecznie tematów, a jednym z nich była kwestia przemocy i cyberprzemocy.

Webinar o zagrożeniach wynikających z przemocy i cyberprzemocy poprowadziła Paulina Sadowska, wieloletnia aktywna członkini zespołu Fundacji „Dajemy Dzieciom Siłę”. Od lat stara się przeciwdziałać agresji, uważając, że należy zwracać większą uwagę na te istotne zagadnienia społeczne. Prelegentka pełni funkcję specjalisty ds. pomocy dzieciom i nastolatkom w Telefonie Zaufania (pod numerem: 116 111). Jej praca jednak nie ogranicza się tylko do wsparcia telefonicznego, ale obejmuje także pomoc online. Dzięki swojemu bogatemu doświadczeniu prowadzi szkolenia dla nauczycieli, a także organizuje webinary i warsztaty dla uczniów.

W ramach szkolenia ŚWIETLIX 4 Sadowska poruszyła temat przemocy i cyberprzemocy. Podczas wykładu zostało zadane kluczowe pytanie: Jakie oznaki mogą wskazywać, że dziecko czy nastolatek doświadcza krzywdzenia? W odpowiedzi pojawiły się zmiany w zachowaniu dziecka, wycofanie czy agresywne reakcje wobec najbliższych. Prowadząca wyjaśniła, że odpowiednia reakcja na tego typu sygnały jest niezwykle istotna.

Przemoc odpowiedzią na przemoc

Jednym z wniosków wyniesionych z wykładu jest stwierdzenie Sadowskiej, że jeżeli dziecko długo doświadcza przemocy, to jego opór do nas i naszej pomocy może być jeszcze większy. To podkreśla wagę szybkich i skutecznych interwencji oraz wsparcia dla dzieci znajdujących się w trudnych sytuacjach.

Fundacja „Dajemy Dzieciom Siłę” w ramach swojej działalności opracowała plakat z procedurami interwencji w przypadku krzywdzenia dzieci i nastolatków, który jest używany m.in. podczas szkoleń prowadzonych przez Paulinę. Plakat ten jest cennym narzędziem w edukacji społeczeństwa na temat działań w sytuacjach związanych z przemocą wobec najmłodszych.

Jak przeciwdziałać cyberprzemocy?

Podobnie jak przemoc w świecie rzeczywistym, nękanie w Internecie jest tak samo trudnym doświadczeniem dla dziecka. Cyberprzemoc obejmuje powtarzające się akty agresji w przestrzeni internetowej, trwające długo i mające na celu wyrządzenie krzywdy drugiej osobie. W dobie rozwoju technologii, zrozumienie i przeciwdziałanie cyberprzemocy jest ogromnie ważne.

Paulina Sadowska zachęca do korzystania z dostępnych źródeł informacji nt. przemocy, takich jak strony internetowe Fundacji „Dajemy Dzieciom Siłę” (www.fdds.pl, www.edukacja.fdds.pl), Telefon Zaufania 116 111 (www.116111.pl), infolinia dla dzieci i młodzieży 800 100 100 (www.800100100.pl) oraz portal sieciaki.pl, gdzie można znaleźć przydatne materiały i wsparcie w kwestiach związanych z bezpieczeństwem online.

Więcej relacji z webinarów kursu ŚWIETLIX 4 na naszej stronie internetowej (wolontariat) i (zagrożenie samobójstwem).