Jak zbudować zespół wolontariuszy? ŚWIETLIX 4

Jak zbudować zespół wolontariuszy? ŚWIETLIX 4

Podczas tegorocznej jesiennej edycji szkoleń ŚWIETLIX 4 poruszono też temat wolontariatu. Pełen tytuł wykładu brzmiał: „Budowanie i Utrzymywanie Zespołu Wolontariuszy”.

Prelegentem webinaru na temat wolontariatu był Wojciech Przybysz, przedstawiciel Stowarzyszenia „Wędka”. Głównym tematem wykładu była trudna sztuka budowania i utrzymywania przy sobie zespołu wolontariuszy. Pan Wojciech przez ostatnie kilkanaście lat zdobywał doświadczenie w tym temacie, współpracując z wolontariuszami. Podczas wykładu podzielił się swoją wizją, inspirującą motywacją i praktycznymi wskazówkami.

Jakie słowa najlepiej opisują Przybysza? Geolog z zawodu, od ostatnich 14 lat realizujący się jako streetworker. Do tego wolontariusz, społecznik, lider i trener. Sentencja, że „jeden człowiek może zmienić losy całego świata” stała się fundamentem jego pracy. Podkreśla, że każdy jest niepowtarzalny i cenny, co stanowi klucz do budowania zespołu wolontariuszy.

O czym ten webinar?

W trakcie szkolenia poruszono ważne kwestie związane z pozyskiwaniem wolontariuszy. Zostały omówione także różne rodzaje wolontariatu (m.in. stały, akcyjny, zdalny, pracowniczy czy mentorski). Wojciech Przybysz podkreślił, że niezmiernie ważne jest dostrzeganie w każdym wolontariuszu diamentu – jego unikatowej wartości i potencjału do zmiany otaczającego świata.

Jednym z kluczowych punktów szkolenia było również omówienie sposobów budowania bazy wolontariuszy. Wykładowca zauważył, że kluczem do sukcesu jest aktywne nieustające poszukiwanie osób chętnych do działania. Wskazał też, że warto korzystać z różnych źródeł, zarówno tradycyjnych jak i internetowych.

Gdzie szukać wolontariuszy?

Podczas prezentacji Przybysz przedstawił kilka platform, gdzie organizacje mogą szukać chętnych do wolontariatu. Wskazał na strony internetowe, m.in. www.korpussolidarnosci.gov.pl, www.e-wolontariat.pl, www.tudu.org.pl, www.wolontariat.org.pl. Zaznaczył, że w tych źródłach organizacje mogą znaleźć nie tylko wolontariuszy akcyjnych, ale też stałych.

W rezultacie uczestnicy szkolenia ŚWIELTIX 4 otrzymali praktyczne narzędzia do skutecznego zarządzania zespołem wolontariuszy oraz inspirację do budowania społeczności opartej na wartościach diamentu – unikalności i bezcennego wkładu każdego człowieka.

Więcej relacji z webinarów kursu ŚWIETLIX 4 na naszej stronie internetowej (przemoc) i (zagrożenie samobójstwem).