Pierwsza grupa interdyscyplinarna

Pierwsza grupa interdyscyplinarna

Pomoc dzieciom jest głównym celem naszej Fundacji. By jeszcze lepiej móc odpowiedzieć na ich potrzeby, rozszerzamy naszą działalność o stworzenie grupy interdyscyplinarnej. W ostatnich dniach odbyło się nasze pierwsze (organizacyjne) spotkanie. 

Jako Fundacja POCIECHA jesteśmy blisko świetlic, wspieramy je i towarzyszymy dzieciom podczas wakacji czy ferii, ale także gdy dostarczamy wrześniowe wyprawki czy grudniowe prezenty. Będąc stałym opiekunem, zauważyliśmy potrzebę jeszcze większego wsparcia dla niektórych dzieci w bardzo trudnej sytuacji rodzinnej czy życiowej… 

Czym jest grupa interdyscyplinarna? 

Grupę Interdyscyplinarną tworzą osoby, mające do czynienia z rodzinami, które potrzebują wsparcia czy mierzą się z różnymi problemami. Często w takiej sytuacji najbardziej cierpią niestety dzieci… 

W naszej grupie są m.in: pracownik socjalny z MOPS-u, kuratorka konkretnej dzielnicy, ale też przedstawicielka świetlicy środowiskowej. Te Panie są świadome, które rodziny i dzieci w swojej okolicy najbardziej potrzebują wsparcia. Podczas kilku spotkań w tym gronie omówimy sytuacje osobiste piątki dzieci, oczywiście anonimowo. Do grupy z czasem dołączą także inne osoby (np. pedagog szkolny). 

Działania i rezultaty 

Podczas serii spotkań przedstawione zostaną historie wybranych anonimowo podopiecznych z uwzględnieniem problemów, z jakimi się mierzą i sytuacji, w jakiej się znajdują. Następnie tematem dyskusji będzie poprawa ich warunków życia i rozpatrzenie możliwych działań, by otrzymali jak najlepszy start w dorosłe życie. 

Słowem – grupa interdyscyplinarna to bezpieczne miejsce, które będzie służyć wymianie informacji, omawianiu postępów i identyfikowaniu nowych obszarów pomocy. Wnioski z pierwszego spotkania są obiecujące, a zaangażowanie uczestników pozwala przypuszczać, że inicjatywa przyniesie wiele pozytywnych efektów dla społeczności lokalnej. Kolejne spotkanie zostało zaplanowane na drugą połowę lutego (data do ustalenia).