Zapraszamy świetlice środowiskowe do współpracy

Zapraszamy świetlice środowiskowe do współpracy

Naszą pączkową akcję zakończyliśmy sukcesem! Zebraliśmy fundusze, a teraz serdecznie zapraszamy świetlice środowiskowe do składania wniosków o dofinansowanie ciepłych posiłków. Niech dobro dalej pączkuje.

Składanie wniosku odbywa się za pomocą formularza zgłoszeniowego. Chętne świetlice środowiskowe prosimy o wypełnienie formularza, nie przyjmujemy zgłoszeń w innej formie. Następnie Zarząd Fundacji dokona weryfikacji wniosków, decydując o przyznaniu grantu. Wysokość dofinansowania ustalana będzie przez Zarząd Fundacji i uzależniona jest od środków finansowych zebranych na cele programu w ramach zbiórek publicznych oraz dzięki wpłatom indywidualnych osób fizycznych i firm. 

Celem dofinansowania jest zapewnienie dzieciom ciepłego, pełnowartościowego posiłku w świetlicy, a tym samym zwiększenie ich poczucia bezpieczeństwa. Na wnioski czekamy do dnia 8 marca 2024 roku. Formularz zgłoszeniowy oraz regulamin programu znajduje się w załącznikach poniżej.

Jeśli potrzebujesz więcej informacji lub pomocy przy wypełnianiu wniosku, prosimy o kontakt z Koordynatorką Projektu “CIEPŁE POSIŁKI” Aleksandrą Mielczarek, pod nr telefonu 607 264 852 lub adresem e-mail: amielczarek@fundacjapociecha.pl. Mamy głęboką nadzieję, że ta inicjatywa przyczyni się do zaspokojenia potrzeb wielu dzieci w świetlicach środowiskowych! 

   FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  REGULAMIN PROGRAMU CIEPŁE POSIŁKI 2024